Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Những điều Công ty Thiết kế nhà hàng cần tránh

To chuc su kien Rievents

Về phong thủy cho rằng có 8 ỉoại cổng màu sắc dưới đây công ty thiết kế nhà hàng tránh dùng:
a. Cửa đông (cung Chấn) phía đông thuộc Mộc. Hỷ thủy đến tương sinh và mộc đến tương trợ. Tránh Kim đến tương khắc, Hỏa đến tiêu hao, Thổ đến ảnh hưởng không lớn thuộc loại trung bình.
Màu sắc cổng lớn:
Hỷ: Mộc – Thanh, xanh. Thủy: Đen. Xanh đậm.
Kỵ: Kim – Kim, Trắng. Hỏa: Đỏ tử, Cam.
Bình: Thổ – Vàng. Nâu
b. Cửa đông nam (Cung Đoài)
Cửa đông nam cũng là thuộc Mộc. Hỷ thủy đến tương sinh và mộc đến tương trợ. Kỵ kim đến tương khắc, Hỏa đến tiêu hao, Thổ đến ảnh hưởng không lớn thuộc loại trung bình.
Màu sắc cổng lớn:
Hỷ: Mộc – Thanh, Lục Thủy: Hắc, lam
Ky Kim – Kim, Bạch Hỏa: Đỏ, Tử, Cam
Bình: Vàng, Nâu.
c. Cửa phía Nam (Cung Ly)
Phía Nam thuộc Hỏa. Hỷ mộc lại tương sinh và Hỏa lại tương trợ. Dị thủy lại tương khắc và thổ lại tiêu hao. Ảnh hưởng của Kim không lớn thuộc loại trung bình.
Hỷ: Mộc – Thanh, lục. Hỏa: đỏ, tử cam.
Kỵ: Thủy – Hắc, Lam. Thổ: vàng nâu
Bình Kim – Kim. Bạch
d. Cổng Tây Nam (Cung Khôn)
Tây Nam thuộc Thổ. Hỷ hỏa tương sinh và Thổ đến tươní
trợ. Ky Mộc lai tương khắc. Kim lai hao tổn. Thủy ảnh hưởng
không lớn thuộc loại trung bình.
Màu của cổng lớn:
Hỷ Hỏa – Đỏ, Tử, Cam. Thổ – vàng nâu Ky Mộc – Thanh lục. Kim – Kim. Bạch Bình: Thủy. Hắc – lam.

Bài viết nỗi bật