Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Những màu sắc Công ty Thiết kế nhà hàng thường sử dụng

http://xaydungnhamouoc.com/du-an/quan-ca-phe/thiet-ke-trang-tri-quan-cafe-the-coffee-house-cao-thang-q-3.html

Cổng phía Tây (Cung Đoái)
Phía Tây thuộc Kim. Hỷ Thổ lai tương sinh và Kim lai tương trợ. Ky Hỏa lại tương khắc và Thủy lai trêu hao. Mộc ảnh hưởng không lớn thuộc loại trung bình.
Màu sắc của cổng lớn:
Hỷ: Thổ – vàng Nâu. Kim – Kim. Bạch
Ky: Hỏa – Đỏ, Tử, Cam. Thủy. Hắc Lam.
Bình Mộc Thanh, Lục
g. Cổng Tây Bắc (cung Càn)
Phía Tây thuộc Kim. Hỷ Thổ lai tương sinh, Kim lai tương trợ. Kỵ Hỏa lại tương khắc và Thủy lại tiêu hao. Mộc ảnh hưởng không lớn thuộc loại trung bình.
Màu sắc cổng lớn:
Hỷ: Thổ – Vàng Nâu Kim. Kim, Bạch Kỵ Hỏa – Đỏ, Tử, Cam. Thủy : Hắc Lam.
Bình: Mộc – Thanh, Lục
JV. cua pma Băc (Cung Khảm)
Phía Bắc thuộc Thủy. Hỷ Kim lai tương si lai tương trợ. Kỵ Thổ lai tương khắc cập thủy Hỏa ảnh hưởng không lớn thuộc loại trung bìi
Màu sắc cổng lớn:
Hỷ: Kim – Kim Thủy: Hắc, Lam
Kỵ: Thổ – Vàng nâu Thủy – Thanh Lục
Bình: Hỏa – Đỏ, Tử, Cam
h. Cửa Đông Bắc (Cung Cấn)
Đông bắc thuộc Thổ. Hỷ họa lai tương sinh tương trợ. Kỵ Mộc lai tương khắc cập kim lai tiê ảnh hưởng không lớn thuộc loại trung bình.
Màu sắc của cổng:
Hỷ: Hỏa – Đỏ, Tử, Cam. Thổ: Vàng Nâu Kỵ: Mộc – Thanh lục Kim – Kim Bạch Bình Thủy : Hắc, Lam
Trên đây là những nhận định của công ty thiết kế nhà hàng sắc cổng lớn phải phôi ngũ hành như khảm trạch dùng màu xanh da trời màu nước hồ. Khôn Cân nên dùng màu cà phê hoặc màu vàng… đồng thời kim sinh mộc, Thủy sinh mộc, Mộc sinh hỏa, Hỏa Thổ sinh Kim… ngũ hành sinh khắc để quyết định có hợp lý không cần căn cứ vào luận lý khoa học thích hợp.