Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Phong cách Set up nhà hàng

http://nhadepsaigon.net/bao-gia/92/bao-gia-don-gia-thiet-ke-xay-dung-nha-tron-goi-chia-khoa-trao-tay.html

TÍnh chất vật liệu:
Độ ẩm và tính hút ẩm. Độ ẩm có ảnh hưởng lớn đến tính chất của gỗ. Nước nằm trong gổ có 3 dạng : nước (tự do), nước hấp phụ và nước liên kết hóa học. Nước tự do nằm trong ruột tế bào, khoảng trống giữa các tế bào và bôn trong các ống dẫn. Nước hấp phụ nằm trong vỏ tế bào khoảng trống giữa các tế bào. Nước liên kết hóa học nằm trong thành phần hóa học của các chất tạo gỗ. Trong cây gỗ phát triển chứa cả nước hấp phụ và nước tự do, hoặc chi chứa nước hấp phụ. Trạng thái của gỗ chỉ chứa nước hấp phu Ithông có nước tự do gọi là giới hạn bão hòa thớ. Tùy từng loại gỗ giới hạn bão hòa thớ có thể dao động từ 23% 35%.
Khi sấy, nước từ từ tách ra khỏi mặt ngoài, nước từ lớp bên trong chuyển dấn ra thay thế. Còn khi gỗ khô Set up nhà hàng thì nó lui hút hơi nước từ không khí.
Mức độ húl hơi nước phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm tương của không khí. Vì độ ẩm của không khí không cố định nên ilộ ẩm của gỗ cũng luôn luôn thay đổi. Độ ẩm mà gỗ nhận lluợc khi người ta giữ nó lâu dài trong không khí có độ ẩm đối và nhiệt độ không đổi gọi là độ ăm cân bằng. Độ ẩm cân bằng của gỗ được xác định bằng biểu đồ trên hình 11-3. Độ ẩm cân bằng của gỗ khô trong phòng là 8-12% ; của gỗ khô trong không khí sau khi sấy lâu dài ở ngoài không khí là 15 – 18%.