Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Set up nhà hàng chuyên nghiệp

Đơn giá xây nhà phố

Chất chống mục, mọt ctí loại tan trong nước (thuốc muôi), cđ loại không tan trong nước (thuốc dấu) và loại bột nhào.
Chất tan trong nước dùng để xử lí gỗ trong quá trình sứ dụng Set up nhà hàng không chịu tác dụng của nước và hơi ẩm. Các loại ch/il hay dùng là Aorua natri (NaF) và ílosilicat natri (Na2SiF(), sunfát đổng (CuS04), dinitrofenolat natri.
NaF là chất bột màu trắng, ít tan trong nước, không múi không phá hoại gỗ và kim loại. Nó được sử dụng ở dạng dung dịch có nhiệt độ 15°c để tẩm và quét gỗ. Không nên dùng trong hỗn hợp với vôi, bột phấn và thạch cao.
Na2SiF( là chất bột ít tan trong nước. Tác dụng của giống như NaF. Nó được sử dụng ở trạng thái dung dịch trong hỗn hợp với florua natri theo tỉ lệ 1 : 3 và cũng có dùng nó như một cấu tử trong bột nhão silicat.
Dinitroíenolat natri không bay hơi, không hút ẩm, không ăn mòn kim loại, ở trạng thái khô dễ bị nở. Nđ được sử dụnd ở dạng dung dịch để xử lí bê mặt các sản phẩm gỗ dùng nguồn nhiệt.
Các chất không tan trong nước (thuốc dầu) do dễ chảy mùi khó chịu nên việc sử dụng bị hạn chế. Chúng được để tẩm hoặc quét các sản phẩm gỗ ở ngoài trời, trong trong nước. Các loại thuốc dấu gốm có : crêozôt than đá than bùn, nhựa than đá, dấu antraxen và dẩu phiến thạch.
Dẩu crêozôt, một chất lỏng màu đen hoặc nâu, là chất chỏnỊ mục, mối và mọt tốt, ít bị nước rửa trôi, không hút ẩm, bay hơi, không phá hoại gỗ và kim loại, có thể cháy, khó vào gỗ (chỉ được 1 – 2mm), mùi hắc, tạo ra trên mặt gỗ lớp bền làm gỗ khó khô. Khi dùng crêozôt phải đun nóng 50 – 60°c.
Không nên dùng dấu crêozôt để tẩm gỗ bên trong bảo vệ kho thực phẩm, công trình ngẩm và những kết cấu nguồn cháy.
Dầu antraxen là một chất lỏng xanh vàng, có tác dụng rhống mục, mối, mọt mạnh ; bay hơi chậm, ngâm chiết kiểm yếu, không phá hoại gỗ và kim loại. Dấu antraxen được sản xuất từ guđrông than đá. Tính chất và phạm vi sử dụng của nó giống như crêozôt..