Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Set up nhà hàng kiểu Nhật

http://nhadepsaigon.net/bao-gia/92/bao-gia-don-gia-thiet-ke-xay-dung-nha-tron-goi-chia-khoa-trao-tay.html

Màu sắc và vân gỗ. Mỗi loại gỗ có một màu sắc khác nhau, Căn cứ vào màu sắc có thể sơ bộ đánh giá phẩm chất và loại gỗ. Thí dụ : gỗ gụ, gỗ mun có màu sẫm và đen ; gỗ sến, tan có màu hồng sẫm ; gỗ thông, bổ đề có màu tráng. Màu sár của gỗ còn thay đổi tùy theo tình trạng sâu nấm và mức đo ảnh hưởng của mưa gió. Vân gỗ cũng rất phong phú và đa dạng. Vân gỗ cây lá kim đơn giản, cây lá rộng phức tạp và lát hoa có vân gợn mây, lát chun có vân óng ánh như vỏ trai; Gỗ có vân đẹp được dùng làm đổ mĩ nghệ Set up nhà hàng.
Tính dẫn nhiệt. Khả năng dẫn nhiệt của gỗ không lớn VII phụ thuộc vào độ rỗng, độ ẩm và phương của thớ, loại gỗ, cũng như nhiệt độ. Gỗ dẫn nhiệt theo phương dọc thớ lớn hơn theo phương ngang 1,8 lần. Trung bình hệ số dẫn nhiệt của gỗ 0,14 – 0,26 kCal/m.°C.h. Khi khối lượng thể tích và độ ẩm gỗ tăng tính dẫn nhiệt cũng tăng.
Tính truyen âm. Gỗ là vật liệu truyền âm tốt. Gỗ truyển ám nhanh hơn không khí 2-17 lần. Âm truyền dọc thớ thanh theo phương tiếp tuyến chậm nhất.
Tính ổn đinh của gỗ trong các môi trường axit và kiêm. Khi bị axit và kiềm tác dụng lâu dài thì gỗ bị phá hoại : nống lo càng lớn phá hoại càng nhanh. Dung dịch kiềm yếu không plm hoại gỗ. Trong dung dịch axit gỗ bắt đầu bị phá hoại khi pH sá 2 (bê tông bị phá hoại khi pH 4). Trong đó gỗ lá kim bển hơn gỗ lá rộng. Trong nước biển gỗ kém bền hơn nước ngọt. Trong nước có chứa vi khuẩn độ ổn định của gỗ thấp.

Bài viết nỗi bật