Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Set up nhà hàng thông minh

Sofa góc đẹp Vũ Gia

Gỗ có cấu tạọ không đẳng hướng nên tính chất cơ học nó không giống nhau theo các phương khác nhau. Tính chất học của gỗ phụ thuộc vào nhiểu yếu tố : độ ẩm, khối lượn thể tích, phần trăm của lớp gỗ sớm và lớp gỗ muộn, tình trạnẩ khuyết tật, v.v… Trong thực tế rất hay gặp trường hợp nén dọc thớ (cột nhà cột cấu. dàn giáo, v.v…) Mẫu thí nghiệm nén dọc thớ cđ tiết diện 2×2 cm và chiếu cao 3cm.
Khi nén ngang, các thớ bị ép chặt vào nhau sinh ra biến dạng rất lớn. Khi biến dạng không tỉ lệ với ứng suất thì coi như mẫu bị phá hoại (điểm A hình 11-7).
Trong thực tế gỗ còn chịu nén ngang thớ cục bộ, dễ sinh ra tách đấu cấu kiện nên trong thực tế Set up nhà hàng phải tính toán đầu dư tự do sao cho không bị tách. Tất cả các hiện tượng cấu tạo không bình thường cũng như hư hỏng khác ảnh hưởng đến các tính chất ki thuật của đểu xem là các khuyết tật. Khuyết tật phát sinh lúc cây gỗ ilang lớn cũng như ngay trong lúc bảo quản và sử dụng Tùy thuộc vào nguyên nhân gây khuyết tật người ta phân ra : khuyết lật do cấu tạo, do hiện tượng cơ học, do nấm, do côn trùng.
Khuyết tật do cấu tạo không bình thường
Lệch tâm, gồm có lệch một phía và lệch cục bộ.
Vặn thớ là hiện tượng các thớ gỗ bị lệch (dạng xoắn ốc),
hiện tượng này làm giảm tính chất cơ lí của gỗ rất đáng kể.
Tróc lớp là loại nứt ngầm đi theo vòng tuổi dọc thân cây.
Hai tâm là hiện tượng trên tiết diện ngang của thân cây
hai lõi, thường gặp ở cây gỗ có hai ngọn. Nó làm giảm chất lượng sản phẩm.
Độ thon (độ giảm đường kính thân cây từ gốc đến ngọn vượt quá quy định), cong (thân cây bị uốn theo một phía và theo nhiễu phía, trên một mặt phẳng hay nhiều mặt phẳng). Mất cây (mắt sống, mắt rời, mắt bở, mắt sừng, mắt xốp…) đểu là khuyết tật làm giảm chất lượng của gỗ.
Các loại vết nứt gồm có nứt hướng tâm, nứt khi sấy khô đều làm giảm các sản phẩm sau gia công gỗ dễ bị mục nát.

Bài viết nỗi bật