Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Thi công nhà hàng sân vườn

Các khu vưc hoạt động chính của Thi công nhà hàng:
Được bố trí theo thứ tự hợp lý từ cửa ngoài vào đến cửa ra thòng vứ phòng ăn.
– Tủ đựng thức ăn: Đặt gần cửa ra vào. Vật lệu có thề được đóng bằng tủ có lướ sắt, dùng chứa những
thức ăn sẵn có như thịt, cá… Tủ lạnh là một tủ ngoài việc đưng thức ăn còn có thêm tác dụng ướp lạnh, chống ô thu rất tốt. Tủ lạnh không nên đặt ở phòng khách, nó không phải là đồ đạc đế trưng bày b đó.
– Nơ bày biện vật lệu nấu nướng:
Có thề là một trong các vật lệu sau: •f Tủ, kệ bằng km loại đóng sẵn.
+ Bục x mẵng có lát gạch men.
vêu ;ầu của các kệ, bục này là phải đủ rộng đề có thề đrng nhiều thứ bát đĩa, rau, thít, cá…
– Máy nước, chỗ rửa… ổặt gân bếp đề nấu nưứng lền saukhilàm vệ sinhxong.
Bếp : Đây là trọng đềm eửạ nhà bếp, vì vậy bạn phải chú ý saò cho Tiệnnghi thoả má. Tùy theo điều kiện gia đình mà sử dụng các loại bếp khác nhau như bếp đện, bếp dầu, bếp than củ… Nhưng tất cả phải tạo sư ngăn nắp sạch sẽ. Bếp phải được xây trên một bục cao vừa với tầm ngồ đề có tư thế thoả má. Có ống khó ra ngoài.
Các khu vrc hoạt động trong bếp được xếp theo thứ tư hợp lý sẽ giảm nhiều sư d chuyền vô ích, Các kộ tủ đựng thưc phẳm, bát đĩa có thề đóng ngiang tầm va hoặc đóng dvrớ bục xây bếp lò nếu phòng hẹp.
Mỗ thứ đụng cụ như chồ, bần chả sàn nhà, klìín lau, phải đrợe cất £Ỉấu ngãn nắp, gọn gàng

Thi công nhà hàng sân vườn

Cát và đá dăm đã được chuẩn bị trước (1) theo các số liệu Iưy phạm được đưa vào thùng sấy (3) nhờ các máy chuyển vật liệu (2). Trong thùng sấy nhiệt độ từ 200 – 220°c. Máng chuyển nóng (4) chuyển đá dăm và cát vào sàng chấn động (5). Những hạt đá và cát phù hợp thành phần hạt quy định được chuyển Vi thùng chứa (6). Bột khoáng được đưa vào thùng chứa nhờ thiết bị vận chuyển (7). Vật liệu khoáng được chuyển qua thiết 1)1 định lượng (8) để xác định lượng vật liệu cho một mẻ trộn và chuyển vào máy trộn (9). Hổn hợp vật liệu khoáng được Irộn khô trong thời gian 10 – 20 gy. Sau đđ đưa bitum đã đun ớ nhiệt độ cẩn thiết vào. Nâng nhiệt toàn bộ hỗn hợp lên đến 150 – 170°c và trộn trong 60 – 80 gy đến khi nhận được hỗn hợp bê tông atfan. Dùng ôtô chuyên dụng vận chuyển hỗn hợp bê tông atfan đến địa điểm Thi công nhà hàng. Việc rải và đẩm chắc bê tổng atfan thì tùy theo loại bê tông, yêu cầu lớp phủ mặt đường và thiết bị mà theo những quy trình công nghệ riêng.
Ở Việt Nam hiện nay thường dùng các trạm trộn của Nga, Nhật và Mĩ. Các trạm trộn thường dùng máy trộn, làm việc theo nguyên tác trộn cưỡng bức và tự động điễu khiển quá trình trộn. 15.1.1. Phân loại chất dẻo
Dựa vào tính chất cơ lí, cấu trúc và các tính chất cđ liên quan đến nhiệt người ta phân chất dẻo ra làm những loại khác nhau.
Theo tính chất cơ lí, chất dẻo được phân ra chất dẻo và Ihất đàn hổi.
Chất dẻo được chia ra các loại : cứng, bán cứng và mềm. Cliất dẻo cứng là vật liệu đàn hồi rắn, cấu trúc vô định hình, có môđun đàn hổi lớn hơn 10.000 kG/cm2, độ giãn dài khi đứt nhỏ, giữ được hình dạng dưới tác dụng của ngoại lực trong điều kiện nhiệt độ thường và nhiệt độ cao. Chất dẻo bán cứng là vật liệu đàn hổi rắn, cấu trúc tinh thể, có mođun đàn hối trung
bình ( 4000 kG/cni2), độ giãn dài tương đối và độ giãn tlnl
dư khi đứt cao. Trong đó, độ giãn dài dư là thuận nghịch hoàn toàn biến mất khi đạt đến nhiệt độ chảy của tinh thể.