Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc với rèm vải sang trọng

Nối màn kiểu Pháp (may lộn): úp mặt trái vải vào nhau, may lược 6 ly và xén còn 3 ly. Trở qua mặt phải, ghim kim lược đính 2 lớp vải vào nhau. May lai khoảng lcm, đường biên hoàn toàn nằm trong đường may ở mặt trái vải.
Gấu đúp chủ yếu áp dụng cho vải mỏng để đường biên được giấu dưới nếp gấp. Gấp mặt trái vào khoảng lcm, ủi lấy nếp. Gấp vào một nếp nữa. úi lấy nếp, ghim kim, may chận.
Kế đó, gấp 2,5cm lai vào mặt trái vải. Gấp thêm lần nữa. ủi và ghim kim xong may lại. Khi treo màn lên, bạn sẽ không thấy đường biên lởm chởm lộ ra trong nắng. Cuối cùng gấp 3cm nẹp đình màn vào mặt trái vải, ủi lấy nếp. Đặt keo lưới ngay dưới đỉnh nẹp màn. Ghim kim gấp lại thẳng với rìa màn và may.
May ren đăng-ten Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc
Cắt vải theo ni đã đo. Nên tránh nối vải. Nếu không đủ may nguyên tấm thà để rời còn hơn. Nếu một cạnh là đường biên, gấp 2 lần lcm lai vào mặt trái. Ghim kim, may chận.
Theo đường biên trên, gấp vào lcm mặt trái và ủi lấy nếp. Gấp thêm 5,5cm nữa, ghim kim và may lược.
Đo vào 3cm từ nếp gấp trên của vải ren. May lược môt đường song song với đường may nẹp trên. Sau đó may một đường cách 3cm từ viền gấu giống như vậy.
May một đường song song với đường may lược cách 5 ly từ nếp gấp phía trong nẹp. May một đường song song cách 5 ly từ nếp gấp trong gấu. Luồn dây vào giữa 2 đường may để rút vải.