Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Thiết kế nội thất nhà hàng theo phong cách sân vườn Nam bộ

- Thiết kế nội thất nhà hàng: Từ vưừn cồng vào, ằn đằng sau bức bình phong là một khoảng không gian được làm sân trước. Bố cục nơi đây là cả một công trình đề thưởng thức hứng gó, Trình đọ thưởng thức nghiệ thuật của chủ nhân cũng thê hiện rõ ír khoẫng sân nầv- Bạft có thề bõ trí no đây hòn non bộ, bề cá, gàn hoa, cây kềng, thề hiện cả một thền nhên rộng lớn được thu lạ đề tạo thêm chiều sà cho ngô; nhà.
– Vườn bên: Ở ha đầu hồ cẵn nhà, khoảng không gian nầy thường có bố cực tư do, có người thích treo những gò phon lan ngay bên cửa so dễ bề ngắm, hoặc đỏkhiđặt và lồng chm, trồng một khóm trúc lơ thư… đề tạo một khoảng không gian nởa kín, nừa hở đối với căn nhà. Đồng thờ tạo thêm bổng mát cho ha đầu hồ.
– Vườn sau: Khu vưc này thưìrng được dùng đề trồng các loại câv lưu nên dùng ỉãy gỗ hoặc Hn quả Tuy nhên cũng chính nó đã góp phần tạo nên cá1 rồng thề hài hòa. Nó tạo chiều rao cỉo một mặt bằng rộng l-rn đề cân xrng bố cục. Hình ành của một màu xanh vươn lên sau ngòị nhà tao nên mồt khung cảnh Đây ỉà trường hợp khá pho bến trong điều kiện plát trền nhà ở ngày nay. Dằn số phát trền nhanh, sr thu hú dân cr về thành th, nơ tập trung các khu đông dân cư, điều kiện snh hoạt và buôn bán thuận lợ ở các đô th đã tạo nên những dãy nhà chen chúc nhau ờ những khu đất chật hẹp. Bặc bệt là các khu chung cu% hộ này cách hộ ka bằng một bức vách… ĩ>ố vứ snh hoạ kinh tế í hì có thề trcrng đố thuận lợ, nhynợ về vấn đề snh hoạt gia đình còn gặp nhiều khó khăn: về mó sí.k thỏa mãn điều kiện tnh thần, yếu tố hên nhên còn nhiều hạn chế-
Vứ loại nhà này, hầu như tất cả .diện tích đất đềa chỉ tâp .trung đề sử dọng làm nhà phục vụ cho các snh hoạt trong gia đình. Tuy nhên bố trí nội thất đề đem lạ một cảm gác thoả má ttỡng loại nhà này không phải là không làm được, vấn là cách sắp xếp khéo léo của bạn (vấn đề này sê được trình bàv rõ ở phần mục nhà 1 phòng). Loại nhà này, bạn vẫn có thề sắp xếp đề có những khoẫng trống không gian, có được một chút màu xanh theo ý muốn hằng nhiều cách khác nhau: