Các công ty thi công thiết kế nhà hàng

Tư vấn Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc

Nếu một khu vực của Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc yêu cầu một lượng không khí riêng biệt, chọn một hay nhiều đầu ra để cung cấp lượng không khí này. Định cỡ các đầu ra còn lại bằng phương pháp miêu tả ở trên, sau khi đã trừ đi lượng không khí được cấp qua các đầu ra đã chọn.
1. Xác định áp suất hoạt động đầu ra yêu cẩu
Tham khảo các số liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để biết áp suất hoạt động yêu cầu của mỗi đầu ra. Nếu có thể, cố gắng sử dụng cùng một loại đầu ra cho cả hệ thống. Việc này sẽ làm giảm nhẹ việc khảo sát ban đầu. Giả thiết áp suất hoạt động đầu ra là 0,20 in (5,1 mm) cột nước cho mỗi đầu ra trong hệ thống này.
2. Chọn vận tốc không khí cho đường ống chính
Dùng bảng 16 để xác định một vận tốc không khí phù hợp cho ống chính của hệ thống này. Bảng 16 cho thấy vận tốc cho đến 2500 ft/phút (762 m/phút 1 cc ỉhể dùng cho các ống chính nếu tiếng ồn là yếu tố khống chế ; đến 300C ft/phút (914,4 m/phút) nếu ma sát ống là yếu tố khống chế. Vận tốc 250C ú/phút (762 m/phút) sẽ được dùng cho ống chính trong trường hợp này. Quy trình thông thường trong phương pháp đẳng ma sát là chọn vận 10c không khí ban đầu trong ống chính gần quạt, dùng mức độ tiếng động là yếu tun chế. Với vận tốc ban đầu này và công suất lưu lượng không khí thiết kế được đường kính ống yêu cầu, như trong bước 4 và 5 như ở trên. Khi đã biết đường kính ống, tìm được mất mát do ma sát từ H.7, như trong bước 5. Mất mát do ma sát này sau đó được duy trì qua suốt hệ thống và đường kính ống tròn tương đương được chọn từ H.7.